IDS di Perugia (Speciale Bassotti)

IDS di Perugia (SPECIALE BASSOTTI) del 09/10/2022: 
Giudice: Naveda J. (E) 
Maracaibo di Casa Mainardi S/D Classe Libera 1° ECC CAC CACIB 
Maneskin di Casa Mainardi N/D Classe Lavoro 1° ECC CAC 
Achille Idol di Casa Mainardi N/D Classe Giovani 2° ECC ris JCAC 
Handler: Finotto A.