NDS di Siena

NDS di Siena del 10/04/2022:  
Giudice: Baria M.  
Marlena di Casa Mainardi S/D Classe Campioni BOB 
Folletto Blue di Casa Mainardi N/D Classe Intermedia CAC BOS  
Vipera Cornuta di Casa Mainardi N/D Classe Lavoro CAC 
Bocca di Rosa di Casa Mainardi K/D Classe Intermedia ris CAC